คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยปุตรามาเลย์เซียศึกษาดูงานมูลนิธิศูนย์กลางอิสลามฯ

รูปเยี่ยมศูนย์กลาง๑ รูปเยี่ยมศูนย์กลาง๘

ในวันนี้(๙ พ.ย.๕๘)เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยปุตรามาเลย์เซีย จากประเทศมาเลย์เซีย จำนวน 45 คน ได้มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระว่างไทย – มาเลย์ ที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมีอิหม่ามอาหะหมัด ขามเทศทอง เลขาธิการมูลนิธิฯ อดีต ส.ส.สามารถ มะลูลีม , นายนิติ ฮาซัน , นายสมชาย เพียงมานะ,อาจารย์ประดิษฐ์ มูลทรัพย์ กรรมการมูลนิธิฯ, นายเรวัต รามบุตร, และนายอภิรักษ์ อิสมาแอล, ร่วมกันต้อนรับพร้อมเล่าประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ การดำเนินงานมูลนิธิฯ และความเป็นอยู่ของพี่น้องมุสลิมในประเทศไทย ตลอดจนได้ตอบปัญหาข้อซักถามต่างๆของคณะอาจารย์และนักศึกษา ก่อนกลับ ทางมูลนิธิได้มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

รูปเยี่ยมศูนย์กลาง๔ รูปเยี่ยมศูนย์กลาง๙

รูปเยี่ยมศูนย์กลาง๑๐  รูปเยี่ยมศูนย์กลาง๕

รูปเยี่ยมศูนย์กลาง๑๑