เครื่องหมายฮาลาลไปติดบนผลิตภัณฑ์หมูได้อย่างไร

หมูมีตราฮาลาล ๑

ตามที่มีคนนำรูปภาพเครื่องหมายรับรองฮาลาลไปปิดที่ซองหมู สโพก หั่น เครื่องหมายการค้า FCF ลงในไลน์ และมีการส่งต่อกันเป็นจำนวนมากนั้น มีพี่น้องมุสลิมติต่อสอบถามมาที่ผมจำนวนมากว่ามันเกิดอะไรขึ้น ผมได้ตรวจสอบแล้ว ได้รับคำยันยันจากองค์กรที่รับผิดชอบว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ไม่มีองค์กรมุสลิมใดไปให้การรับรองและอนุญาติให้นำเครื่องหมายรับรองฮาลาลไปปิดที่ผลิตภัณฑ์หมูแต่อย่างใด ผมเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรศาสนาอิสลามและพี่น้องมุสลิมอย่างหาที่สุดมิได้   จึงขอเรียนให้ทราบว่า องค์กรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องฮาลาลคือคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ขณะนี้กำลังควานหาตัวผู้กระทำความผิดในการละเมิดการใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลและเหยียดยามสานาอิสลามอย่างรุนแรง จะต้องเอาตัวมาลงโทษตามกฎหมายให้จงได้

ขณะนี้มีความคืบหน้าในการหาตัวผู้กระทำผิดที่ได้จากการประสานงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่า มีพนักงานแผนกครัวของโรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ คนหนึ่งเป็นมุสลิมไปเห็นซองหมู สโพก หั่น เครื่องหมายการค้า FCF ในขณะตรวจรับสินค้าเข้าครัวของโรงแรมจึงถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน  เมื่อทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ติดต่อขอทราบข้อเท็จจริงทางโรงแรมได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ตามสำเนาหนังสือดังนี้

หนังสือจากโรงแรมดุสิตกระบี่  วันนี้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้ผู้แทนไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษไว้แล้ว  ความคืบหน้าเป็นประการใด จะได้นำมาเสนอให้ทราบต่อไป