คณะกรรมการอิสลาม กทม.กำหนดวันประชุมคัดเลือกกรรมการมัสยิด

จากกรณีที่มีกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในกรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ หรือลาออก หรือเสียชีวิต และยังไม่ได้ทำการคัดเลือกกรรมการใหม่เข้ามาแทนที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง เพราะอยู่ในห้วงเวลาที่มีโรคโควิด 19 ระบาด นั้น บัดนี้การระบาดของโรคโควิด 19 ได้ทุเลาลงแล้ว คณะกกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จึงได้ออกประกาศกำหนดวันคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดต่างๆ ดังนี้

  1. มัสยิดย่ามีอะห์ (คลองหนึ่ง) ทะเบียนเลขที่ 15 เขตคลองสามวา กำหนดวันคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิด วันที่ 9 ตุลาคม 2563 โดยมีนายวิบูลย์ มุขตารี เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก นายอนุสรณ์ องอาจ  นายสมบัติ ซูโอ๊ะ เป็นกรรมการคัดเลือก
  2. มัสยิดอัลอ้าลาวี (บ้านม้าล่าง) ทะเบียนเลขที่ 39 เขตประเวศ กำหนดวันคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิด วันที่ 9 ตุลาคม 2563 โดยมีนายวิศรุต เลาะวิถี เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก นายธีระวุฒิ มูฮำหมัด  นายมานัดร ป้อมขุนพรม เป็นกรรมการคัดเลือก
  3. มัสยิดดารุนน่าอีม ทะเบียนเลขที่ ธ.5 เขตทุ่งครุ กำหนดวันคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิด วันที่ 11 ตุลาคม 2563 โดยมีนายซีรอซันคาร ปาทาน  เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก   นายสมัย เจริญช่าง  นายพิสิษฐ์ อรุณพูลทรัพย์  นายปรีดา หร่ายมณี เป็นกรรมการคัดเลือก
  4. มัสยิดอัลยุซรอ (หลอแหล) ทะเบียนเลขที่ 54 เขตสะพานสูง กำหนดวันคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิด วันที่ 16 ตุลาคม 2563 โดยมีนายประสิทธิ์ มะหะหมัด เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก นายเสน่ห์ ลังเด๋ง  นายชาตรี แอนดาริส เป็นกรรมการคัดเลือก
  5. มัสยิดอัลเอี๊ยะตีซอม (หัวป่า) ทะเบียนเลขที่ 20 เขตสวนหลวง กำหนดวันคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิด วันที่ 18 ตุลาคม 2563 โดยมีนายวิบูลย์ มุขตารี เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก  นายอนุสรณ์ องอาจ  นายสมบัติ ซูโอ๊ะ เป็นกรรมการคัดเลือก
  6. มัสยิดดารุ่ลมุดตากีน (เกาะกลาง) ทะเบียนเลขที่ 73 เขตประเวศ กำหนดวันคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิด วันที่ 25 ตุลาคม 2563 โดยมีนายสมัย  เจริญช่าง  เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก นายนริศ อามินเซ็น  นายอนุสิทธิ์ สุขุมานันท์  เป็นกรรมการคัดเลือก