ผู้ว่า กทม.เตรียมพร้อมป้องกันน้ำทวม

ผู้ว่า กทม เยี่ยม ๑     ผู้ว่า กทม เยี่ยม ๕

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมรองผู้ว่า กทม.และผู้แทนกรมชลประทาน ลงพื้นที่พบประชาชนชาวเขตคลองสามวา และ เขตมีนบุรี เพื่อตรวจสภาพการเตรียมความพร้อมในการป้องกันนำ้ท่วม กทม.ฝั่งตะวันออก  ในการลงพื้นที่ครั้งนี้มีประชาชนเสนอแนะให้ กทม.แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในหลายเรื่อง ผู้ว่า ฯ ได้รับข้อเสนอแนะทุกเรื่อง.ผู้ว่า กทม เยี่ยม ๓   ผู้ว่า กทม เยี่ยม ๒