สมาคมสื่อสารมวลชนมุสลิมแห่งประเทศไทย ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

DSC04913
วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ สมาคมสื่อสารมวลชนมุสลิมแห่งประเทศ ไทย ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ ห้องประชุมมัสยิดซีรอยุ้งอิบาดะห์ถนนพระราม ๙ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พิจารณารับรองงบดุล แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี สมาชิกเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของสมาคม ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯครั้งนี้ ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่องการดูดวงจันทร์(ฮิล้าล)เพื่อกำหนดวันที่ ๑ ของเดือนอิสลาม โดย พล.ร.อ. ศ.นคร ทนุวงศ์ (ฮัจยีอาลี บินทุฮำหมัด) ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ซึ่งได้รับความสนใจจากบรรดาสมาชิกและสือมุสลิมอย่างมาก