กอ.กทม.จัดงานเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รูปงาน ๕ ธันวา(๑)           รูป ๕ ธันวา(๒)

รูปงาน ๕ ธันวา(๓)           รูปงาน ๕ ธันวา(๔)                                                                                                                                                              วันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้จัดงานเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช โดยมีท่านจุฬาราชมนตรีเป็นประธานและนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลในนามของพสกนิการชาวไทยมุสลิม ซึ่งมีชาวไทยมุสลิมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมถวายพระพรเป็นจำนวนมาก ในโอกาสงานดังกล่าวนี้คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพ่อผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและพ่อผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อมัสยิดประจำปี ๒๕๕๖ รวม ๘๖ คน และมอบใบประกาศประกาศเกียรติคุณแก่

มัสยิดในกรุงเทพมหานครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นมัสยิดดีเด่นประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๓๘ มัสยิด

รูปงาน ๕ ธันวา(๙)          รูปงาน ๕ ธันวา(๕)  รูปงาน ๕ ธันวา(๑๐)          รูปงาน ๕ ธันวา(๑๑)                                                             รูปงาน ๕ ธันวา(๑๓)          รูปงาน ๕ ธันวา(๑๔)