กอ.กทม. เชิญร่วมงานเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รปประชุม กก จัดงาน ๕ ธค(๑)รููปประชุม กก จัดงาน ๕ ธค.(๒)

 

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครขอเชิญร่วมงานเทิดพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า เขตหนองจอก กทม. โดยท่านจุฬาราชมนตรีเป็นผู้นำในการกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานนี้มีกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การบรรยายเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยมุสลิม การมอบประกาศเกียรติคุณแด่พ่อผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อมัสยิดและต่อสังคม ‏ครูสอนศาสนาดีเด่น  การประกวดการขับร้องนาซิ๊ร ๑๐ คณะ จึงขอเชิญพี่น้องมุสลิมและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน