คณะกรรมการอิสลาม กทม.จัดอบรมปฐมนิเทศกรรมการมัสยิดใหม่

รูปอบรม(๒).   รูปอบรม(๓)

วันนี้(เสาร์ ๑๕ ก.ย.๖๑)คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครได้จัดอบรมปฐมนิเทศกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในกรุงเทพมหานครที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาใหม่จำนวน ๒๒๐ คน จาก ๒๔ มัสยิด

รูปอบรม(๑)  รูปอบรม(๗)

(๑)มัสยิดสุวรรณภูมิ เขตคลองสาน (๒)มัสยิดดารุ๊ลอิบาดะห์  เขตคลองสามวา (๓)มัสยิดยามีอุลนาดียะห์(ลำกระโหลก) เขตคลองสามวา (๔)มัสยิดเนียะมะตุลลอฮ์ เขตทุ่งครุ (๕)มัสยิดดาริลหะซัน เขตทุ่งครุ (๖)มัสยิดคอลิดีน เขตทุ่งครุ (๗)มัสยิดริดวานุลอิสลาม เขตบางกะปิ (๘)มัสยิดยามีอุลอิสลาม(รามคำแหง) เขตบางกะปิ (๙)มัสยิดบางอุทิศ เขตบางคอแหลม (๑๐)มัสยิดดารุลอาบิดีน(ตรอกจันทร์) เขตบางคอแหลม

รูปอบรม(๘)    รูปอบรม(๕) รูปอบรม(๔)

(๑๑)มัสยิดดารุล-อิหซาน(เพชรทองคำ) เขตบางพลัด (๑๒)มัสยิดอัสสลาม เขตบึงกุ่ม (๑๓)มัสยิดอินโดนิเซีย เขตปทุมวัน (๑๔)มัสยิดบ้านตึกดิน เขตพระนคร (๑๕)มัสยิดอัลฮุดา เขตมีนบุรี (๑๖)มัสยิดเราะห์มาตุ้ลอิสลามียะ เขตมีนบุรี (๑๗)มัสยิดมานารุลฮูดา เขตมีนบุรี (๑๘)มัสยิดดารุลมุกีม เขตลาดกระบัง (๑๙)มัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์ เขตลาดกระบัง (๒๐)มัสยิดฮิดาย่าตุ้ลอิสลาม(ดอนสะแก) เขตวังทองหลาง (๒๑)มัสยิดอิบาดิรเราะห์มาน เขตสะพานสูง (๒๒)มัสยิดนูรุลกอดีม(ลำต้อยติ่ง) เขตหนองจอก (๒๓)มัสยิดดารุ้นนะซีฮะห์(ลำแขก) เขตหนองจอก (๒๔)มัสยิดซอลิฮุ้ลอิสลาม เขตหนองจอก

รูปอบรม(๙) รูปอบรม(๗) รูปอบรม(๖) สำหรับหัวข้อวิชาในการอบรมปฐมนิเทศประกอบด้วย เรื่อง การบริหารมัสยิดในระบบอิสลาม การบริหารมัสยิดแบบการมีส่วนร่วม   การบริหารมัสยิดตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  บทบาทหน้าที่ของเลขานุการ  เหรัญญิก  และนายทะเบียน นอกจากนี้ได้จัดให้ผู้เข้าอบรมปฐมนิเทศทดสอบความรู้ความเข้าใจทุกคน  และจัดให้แสดงวิสัยทัศน์ในกลุ่มย่อยโดยแบ่งเป็นกลุ่มอิหม่าม/ คอเต็บ/ บิหลั่น กลุ่มเลขานุการ/ เหรัญญิก /นายทะเบียน และกลุ่มกรรมการอิสลามประจำมัสยิด