มูลนิิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดอบรมภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร

มูลนิิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดอบรมภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ ๔ ให้แก่บุคคลทั่วไป ณ ห้องประชุมมูลนิธิ ซอยรามคำแหง ๒ ถนนรามคำแหง โดยจะเริ่่มในเดือนมกราคม ๒๕๕๗ ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่มูลนิธิ โทร.๐๒-๓๑๔๕๖๓๘