สมาคมสื่อสารมวลชนมุสลิมฯจัดฝึกอบรมผู้บริหารองค์กร

ฝึกอบรม      ฝึกอบรม ๑       ฝึกอบรม ๒

วันเสาร์ที่ ๑๔ และ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ สมาคมสื่อสารมวลชนมุสลิมแห่งประเทศไทยจัดฝึกอบรมผู้บริหารองค์กร ที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โฆษก พิธีกร หลักสูตร “การพัฒนาพลังการพูด และบุคลิกภาพ” รุ่นที่ ๕ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ มัสยิดซีรอยุ้ลอิบาดะห์ ถนนพระราม ๙ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. ในวันที่ ๑๔ ก.พ.๕๘ เป็นวันแรกของการจัดฝึกอบรม อิหม่ามอาหะหมัด ขามเทศทอง ในฐานะนายกสมาคมฯ กล่าวต้อนรับและเปิดการฝึกอบรม วิทยากรที่ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าฝึกอบรมในวันแรกประกอบด้วยอาจารย์คัมภีร์ ดิษฐากรณ์ อดีตรองเลขาธิการรัฐสภา บรรยายเรื่อง “ศิลปะการพูดในที่ชุมชน”  อาจารย์สุเทพ เลาะลาเมาะ บรรยายเรื่อง “การพูดในโอกาสต่างๆ และการพูดจูงใจ”

ฝึกอบรม ๓