มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามฯจัดงานมอบซะกาตเพื่อเป็นทุนการศึกษา

มอบทุน ๑ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย  ได้กำหนดจัดงานมอบทุนการศึกษาจากกองทุนซะกาตมูลนิธิเพื่อศูนยกลางอิสลามฯในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา  13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามฯ โดยมีนักเรียนและนักศึกษาที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองยากจนที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนจำนวน 551 คน จากที่ยื่นความจำนงขอรับทุนจำนวนทั้งสิ้น 1,100 คน จึงขอเชิญผู้ที่ได้นำซะกาตมอบให้มูลนิธิฯดำเนินการและผู้สนใจเข้ารวมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว

 

มอบทุน ๓  มอบทุน ๕