กอ.กทม.อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสพภัยน้ำท่วมภาคใต้

น้ำท่วมนครศรีธรรมราช

ตามที่ได้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายจังหวัดภาคใต้ อันเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมากนั้น วันนี้ (๗ ม.ค.๖๐) คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้ประชุมพิจารณาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสพภัยน้ำท่วมภาคใต้ ที่ห้องประชุมเล็ก ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า เขตหนองจอก ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม กทม.ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสพภัยน้ำท่วมภาคใต้จำนวน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท และขอความร่วมมือมัสยิดต่างๆในกรุงเทพมหานครให้ขอรับบริจาคจากบรรดาสัปปุรุษและผู้มีจิตรศรัทธาเพื่อนำไปสมทบช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสพภัยน้ำท่วมภาคใต้ในครั้งนี้ด้วย น้ำท่วมภาคใต้ ๒ น้ำท่วมภาคใต้ ๓