กอจ.นครศรีธรรมราชศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน กอจ.กทม.

กอจ นครศรี ๓      กอจ นครศรี ๑

วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร(กอ.กทม.) นำโดยอาจารย์อรุณ บุญชม ประธาน กอ.กทม.ให้การต้อนรับ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ชุดใหม่ ในโอกาสที่เดินทางมาขอศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน กอ.กทม. ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กทม.

กอจ นครศรี ๒         กอจ นครศรี ๔