คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถานทูตอียิปต์ประจำประเทศไทย จัดสอบนักเรียนชิงทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร

รูปสอบชิงทุน ๕  รูปสอบชิงทุน ๓

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถานทูตอียิปต์ ประจำประเทศไทย จัดให้มีการสอชิงทุนการศึกษาของหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ประเทศอียิปต์ จำนวน 80 ทุน ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ โดยมีพิธีเปิดงานการสอบชิงทุน เวลา 09.00 น. มีนักเรียนจากโรงเรียนซานาวี(ม.ปลาย)ที่ได้รับการรับรองจาก มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ทั่วประเทศไทย จำนวน 427 คน เข้าสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 – 30 มี.ค. 61 โดยมี ท่านจุฬาราชมนตรีเป็นประธานพิธี ผู้เข้าร่วมพิธีเปิดงานประกอบด้วย เอกอัคราชทูตอียิปต์ ประจำประเทศไทย ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทน ศอ.บต. ผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ ผู้แทนสมาพันธ์ อัลอัซฮัรโลกสาขาประเทศไทย บรรดาคณาจารย์ของโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าสอบ และท่านผู้มีเกียรติอีกจำนวนมาก มาร่วมเป็นกำลังใจในการสอบครั้งนี้ หลังพิธีเปิดงานสอบชิงทุนแล้วได้ถ่ายภาพร่วมกัน และเริ่มทำการสอบข้อเขียนเวลา 10.30 – 13.30 น

รูปสอบชิงทุน ๑ รูปสอบชิงทุน ๕