คณะกรรมการอิสลาม กทม.จัดงานการกุศลหาทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน

งานกอกทม ๙  งานกอกทม ๒

งานกอกทม ๑๐  งานกอกทม ๔

วันนี้ (๑๑ มี.ค.๖๑)คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครจัดงานการกุศลรับประทานอาหารโต๊ะจีนฮาลาล หาทุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน ๒ โครงการ คือ เป็นทุนในการทำสุหนัต(คอตั่น)เยาวชนใน กทม.ช่วงปิดภาคเรียน และ เป็นทุนสนับสนุนการนำเยาวชนเข้าค่ายอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อนของมัสยิดใน กทม. โดยงานนี้จัดขึ้น ณ  ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ

เฉลิมพระเกียรติ มีผู้แทนจากมัสยิดใน กทม.เข้าร่วมงานจำนวน ๓๗๐ โต๊ะ ๓,๗๐๐ คน

งานกอกทม ๑๑  งานกอกทม ๕  งานกอกทม ๗

งานกอกทม ๙  งานกอกทม ๖