คณะ กก อิสลามปทุมธานี จัดอบรม อิหม่าม คอเต็ บิหลั่น และ กก มัสยิด

อบรมที่วังรี ๑  อบรมที่วังรี ๒

วันนี้ (๑๗ มี.ค. ๖๑)ได้รับเชิญจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานีให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ในจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการทำงานของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ณ ห้องประชุมใหญ่ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

อบรมที่วังรี ๓อบรมมุนากาฮ๊าดอบรมที่วังรี ๕