คณะกรรมการอิสลามอิสลามประจำกรุงเทพฯจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร(กอ.กทม.) ร่วมกับสมาคมแพทย์มุสลิมแห่งประเทศไทย และชมรมนักบินมุสลิมแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม. ๕ ในวันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมัสยิดบางอ้อ ฟรีและมีอาหารเลื้ยงฟรี การแนะแนวสู่การศึกษาต่อดังกล่าว มี ๓ วิชาชีพ คือ (๑)แพทย์ศาสตร์ (๒)เภสัชศาสตร์ (๓)นักบิน ท่านที่มีบุตรหลานกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. ๕ หรือนักเรียนที่สนใจแจ้งสมัครเข้าร่วมได้ที่สำนักงาน กอ.กทม. โทรศัพท์ ๐-๒๙๔๙-๔๑๘๔,๐-๒๙๔๙๔๒๕๙