งานน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต

งานรำลึก ๓  งานรำลึก ๒

วันนี้ (๒๗ ต.ค.๖๑) สำนักจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันจัดงานน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต  ณ หอประชุมศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า  เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

งานรำลึก ๔   งานรำลึก ๖   งานรำลึก ๕

กิจกรรมในงานประกอบด้วยอาจารย์อรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ถวายรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  โดยอาจารย์อาศีส พิทักษ์คคุมพล จุฬาราชมนตรี บรรยาย เรื่อง พระมหากษัตริย์ กับ พสกนิการชาวไทยมุสลิม  โดย นายสมัย เจริญช่าง ประธานฝ่ายประสานงานมัสยิดคณะกรรมการอิสลามกรุงเทพมหานคร

           ให้การอบรม เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย มีโดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรประจำรุ่นที่ ๑/๖๑ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” นิทัศการรัชการที่ ๙ และรัชการที่ ๑๐  มีอาหารพระราชทานมื้อกลางวันแก่ผู้เข้าร่วมงาน

งานรำลึก ๘   งานรำลึก ๗