ขอเชิญฟังรายการวิทยุของสมาคมสื่อสารมวลชนมุสลิมแห่งประเทศไทย

สมาคมสื่สารมวลชนมุสลิมมุสลิมแห่งประเทศไทยจัดรายการวิทยุภาคมุสลิม ชื่อ “รายการมุสลิมสัมพันธ์” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 01 มีนบุรี คลื่น  AM. 945 Khz ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 18.00 น. (ไม่มีวันหยุด) สาระของรายการประกอบด้วยบทความทางศาสนา ประเด็นสนทนา ข่าวในแวดวงสังคมมุสลิมในประเทศและต่างประเทศ ข่าวทั่วไป ข่าวบริการงานสังคม วิทยากรประจำรายการประกอบด้วย อ.อรุณ บุญชม ศ.ดร.อิมรอน มะลูลีม อ.ไพบูล เจ๊ะยอเด อ.กอเซ็ม มูฮำหมัดอาลี อ.ทวี เด่นดวง อ.ดร.วิศรุต เละวิถี อ.กอเซ็ม มั่นคง อ.มุฮำมัด แบรอมาน อ.ซีฮาบุดดีน มินิ อ.อิรฟาน(สมนึก) บินอิสหาก อ.ปรีชา ศรีสง่า อ.เกรียงไกร วัชรปรียากร อ.อาหะหมัด ขามเทศทอง โดยวิยากรจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกๆวัน ผู้ดำเนินรายการประกอบด้วยเรวัตร รามบุตร ซุกรี่ มะห์มูดี่ มนัส หมัดนุรักษ์ ปริญวิทย์ อิสมาแอล ประดิษฐ มูลทรัพย์ วิทยา ศาสนพิทักษ์ จึงขอเชิญรับฟังโดยทั่วกัน ทั้งนี้หากท่านมีข่าวด่วนที่ต้องการให้สมาคมฯ ประชาสัมพันธ์ให้ กรุณาติดต่อที่ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0-23146700 (ในขณะจัดทำรายการ) หรือที่นายกสมาคมฯ (อิหม่ามอาหะหมัด ขามเทศทอง โทร.0-8ี่16265851)