คณะกรรมการอิสลาม กทม.ร่วมกับ สสม.จัดประชุมเตรียมจัดตั้งกองทุนซะกาตในมัสยิดต้นแบบ

ซะกาต(๔)วันี้ (๒๘ มี.ค.๖๐)ทีห้องประชุม VIP มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง ซอย ๒ กทม.คณะกรรมการอิสลามกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สสม.จัดประชุมผู้แทนมัสยิดใน กทม. ๑๗ มัสยิด เพื่อเตรียมจัดตั้งกองทุนซะกาตในมัสยิดต้นแบบ ซะกาต(๑) ซะกาต(๓)  ซะกาต(๒)