สมาคมสื่อสารมวลชนมุสลิมฯร่วมกับคณะกรรมการอิสลาม กทม.ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนผู้ถูกไฟไหม้

ไฟไหม้ ชุมชนซาอาดะห์ ๑      ไฟไหม้ ชุมชนซาอาดะห์ ๒

วันนี้ ๒๘ เม.ย.๖๒ สมาคมสื่อสารมวลชนมุสลิมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร นำเงินไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวผู้ที่ถูกไฟไหม้บ้าน ที่ชุมชนซาอาดะห์พัฒนา ถนนกรุงเทพกรีฑา ซอย  ๒๖ จำนวน ๘ ครอบครัว ประกอบด้วย  (๑)นางสะอาด ผ่องอำไพ (๒)นางวารี วันหมัด (๓)น.ส.นริสา สรางค์ (๔)นางฟีซะ มะหะหมัด (๕)นางสุริยา ฉิมวิเศษ (๖)นายฮาซัม เต๊ะมะ (๗)นายบุรี บุญมาเลิศ (๘)นางรุ่งทิวา จ้อยบุญศิริ บ้านที่ถูไฟไหม้นี้ปลูกอยู่ในที่ดินวากั๊ฟ ของโต๊ะจูโด๊ะห์ มูฮำหมัดตอเฮด ปัจจุบันมัสยิดเนิ๊ยะมะตุ้ลอิสลาม(ทับช้างล่าง)เป็นผู้ดูแล

 

 

                    ไฟไหม้ ชุมชนซาอาดะห์ ๓              ไฟไหม้ ชุมชนซาอาดะห์ ๔

ไฟไหม้ ชุมชนซาอาดะห์ ๕               ไฟไหม้ ชุมชนซาอาดะห์ ๑๑

ไฟไหม้ ชุมชนซาอาดะห์ ๑๐              ไฟไหม้ ชุมชนซาอาดะห์ ๕