คณะกรรมการอิสลาม กทม.จัดงาน “เทิดไท้องค์ราชัน”

เทิดไท้ ๑๔

เทิดไท้ ๑๓ เทิดไท้ ๙

 

เทิดไท้ ๔  เทิดไท้ ๕

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้จัดงาน “เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เทิดไท้ ๒         เทิดไท้ ๓

เทิดไท้ ๖  เทิดไท้ ๗

ภายในงานมีกิจกรรมกต่างๆหลายอย่าง อาทิ พิธีถวายพระพรชัยมงคลและขอพร(ขอดูอา)โดยจุฬาราชมนตรี การจัดแสดงนิทรรศการเฉิลพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกับผสกนิกรชาวไทยมุสลิม การทดสอบกอรี(ทดสอบการอ่านคำภีร์กุรอาน)เพื่อคัดเลือกผู้แทนของกรุงเทพมหานครเข้าทดสอบในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๓ มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่พ่อผู้บำเพ็ญประโยชน์ และแม่ผู้ทรงคุณธรรม การทดสอบความสามารถของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เป็นต้น