ผู้ว่าการ กทม.เป็นประธานเปิดห้องละหมาด

รูปเปิดห้องละหมาด ๓  รูปเปิดห้องละหมาด ๑ รูปเปิดห้องละหมาด ๔

วันศุกร์ที่ ๖ ก.ย.๖๒ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานพิธีเปิดห้องละหมาดของกรุงเทพมหานคร  ณ ศาลาว่าการ กทม.๒ ดินแดง ในงานดังกล่าว มีสมาชิกชมรมมุสลิมสังกัด กทม.คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร,อิหม่ามประจำมัสยิด ในกรุงเทพมหานครร่่วมเป็นเกียรติเป็นจำนวนมาก

รูปเปิดห้องละหมาด ๗  รูปเปิดห้องละหมาด ๖  รูปเปิดห้องละหมาด ๒