มัสยิดซีรอยุ้ลอิบาดะห์(พระรามเก้า)จัดงานเมาลิด

รูปเมาลิด ๙        รูปมัสยิด

 

รูปเมาลิด ๘  รูปเมาลิด ๗  รูปเมาลิด ๖

วันเสาร์ที่ ๙พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. มัสยิดซีรอยุ้ลอิบาดะห์(พระรามเก้า)แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯได้จัดงานเมาลิดท่านนบีมุฮำหมัด ซ.ล. มีพี่น้องมุสลิมเข้าร่วมงานจำนวนมาก เนื้อหาสาระของงานประกอบด้วย ผู้ร่วมงานwfhร่วมกันอ่าน กุรอาน  กล่าวอัสมาอุ้ลฮุสนา(พระนามอันไพจิตร์ของพระเจ้า)กล่าวตะวัสซุ้ล กล่าวตัสเบิ๊ยะห์ อ่านประวัติท่านน่านนบีมุฮำหมัด ซ.ล. กล่าวซอละหวาดท่านนบีมุฮำหมัด ซล. ขอดูอาและรับประทานอาหารร่วมกัน

รูปเมาลิด ๔        รูปเมาลิด ๒

รูปเมาลิด ๑ รูปเมาลิด ๓ (2)