สมาคมสื่อสารมวลชนมุสลิมแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมงานการกุศล

รูปโลโก้สมาคม     vlcsnap-2014-09-05-20h40m47s48

สมาคมสื่อสารมวลชนมุสลิมแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมงานการกุศล รับประทานโต๊ะจีนมุสลิมในงาน “วันสื่อสารมุสลิมสัมพันธ์ ๑๔๓๖” เพื่อหารายได้เป็นกองทุนเผยแผ่อิสลามผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงภาคปกติทุกวัน เวลา ๑๗.๐๕-๑๘.๐๐ น. ทางคลื่น AM ๙๔๕ และภาคพิเศษในเดือนรอมฎอน  จัดงานในวันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซอยรามคำแหง ๒ ถนนรามคำแหง กทม.  ในงานท่านจะได้รับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พหุสังคมกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี” โดย พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า และรับฟังการขับร้องอนาซีดประสานเสียงจากกลุ่มเยาวชน “บ้านเทพยา”  บริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยอามีนบริการ จ.ฉะเชิงเทรา  ติดต่อจองบัตรได้ที่ สมาคมสื่อสารมวลชนมุสลิมฯ ในช่วงเวลาจัดทำรายการวิทยุ ที่โทร. ๐๒-๓๑๔-๖๗๐๐,๐๘-๑๖๒๖-๕๘๕๑, ๐๘-๑๙๒๐-๗๘๐๔

รูปขอบคุณ