ผู้ผลิตลูกชิ้นปลา และแชมพูสระผม ละเมิดการใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล ขอชดใช้ค่าเสียหายแทนการถูกดำเนินคดี

รูปเครื่่องหมายรับรองฮาลาล

เมื่อวานนี้(๖ ก.ย.๕๙)คณะกรรมการตรวจการผลิตภัณฑ์ฮาลาล คณะกรรมการ กลางฯ(กอท.)ได้เชิญผู้ประกอบการผลิตลูกชิ้นปลา และผลิตแชมพูสระผม มาพบที่ สนง.กอท.โดยแจ้งว่ามีผู้ร้องเรียนว่าทั้งสองรายนำเครื่องหมายรับรองฮาลาลของ กอท.ไปใช้ปิดที่ถุงพลาสติกใส่ลูกชินปลาและติดที่ป้ายโฆษณาตามร้านสาขา  ปิดที่ขวดแชมพูสระผม โดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาให้เป็นตัวอย่างด้วย ซึ่งเป็นความผิดฐานละเมิดการใช้เครื่องหมายรับรองตามกฎหมาย จึงขอให้ผู้ประกอบการชี้แจง ซึ่งผู้ประกอบการทั้งสองรายยอมรับว่าได้กระทำผิดละเมิดการใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล ของ กอท.จริง และขอชดใช้ค่าเสียหายให้รายละ ๕๐,๐๐๐.บาท(ห้าหมื่นบาท)พร้อมกับจะเก็บผลิตภัณฑ์ออกจากท้องตลาดให้หมดภายในหกสิบวันโดยขอให้กอท. ไม่ต้องดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา